Verslag MeetUp: Water? Werk aan de winkel!

Verslag MeetUp: Water? Werk aan de winkel!

23 sep 2023 11:57:44 UTC
MeetUp

door Volt Kennemerland

Hoewel het weer niet meezat, was er toch een mooie groep geïnteresseerden aanwezig bij de Meetup 'Water? Werk aan de winkel!' afgelopen donderdag 21 september.

Landschapsarchitect Peter de Ruyter zette aan de hand van een boeiend overzicht uiteen wat de huidige uitdagingen rond water zijn. Klimaatverandering leidt tot een zorgwekkend tekort aan schoon water, wat grote gevolgen heeft voor de mens én voor de biodiversiteit en daarmee ook onze voedselvoorziening.

Dat vereist dat:
Water- en bodemsysteem sturend moeten zijn voor de nieuwe indeling van onze ruimte. En daar ook scherpe keuzes in maken.
Er een lange termijnvisie komt als vertrekpunt, met ruimte voor herverkaveling waar nodig
Een minister van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Hij toonde aan hoe alles in elkaar grijpt en waarom we nu zeer snel de transitie naar een natuur inclusieve landbouw moeten maken. Ook zelf werkte hij aan een visie op klimaatbestendig veenlandschap in ons land. In zijn presentatie legde hij uit wat er nodig is om het tij te keren.

Na afloop was er een paneldiscussie met Peter, Pepijn Lewis (voormalig lid Hoogheemraadschap Rijnland) en Nanja van Rijsse (bestuurslid Water Natuurlijk). Vragen uit het publiek gingen onder meer over wat wij zelf kunnen doen en hoe de Waterschappen zich verhouden tot de Provinciale politiek, kortom: hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen? Dat de Waterschappen de strenge milieueisen van de Europese Commissie hoogstwaarschijnlijk niet gaan halen, vreesden ook de panelleden.

Met alle - vaak tegenstrijdige - belangen rondom het omgaan met ons landschap, de complexe verhoudingen in het politieke landschap en het ontbreken van een lange termijnvisie, is het moeilijk om snel stappen te maken. De urgentie om iets aan onze waterkwaliteit te doen, lijkt inmiddels tot alle bestuurslagen doorgedrongen. Dat is positief nieuws. Aan Pepijn, Nanja en Peter zal het niet liggen: deze bevlogen mensen zetten zich voor 100 procent in voor een gezonde leefomgeving voor ons en toekomstige generaties. 

Ook het partijprogramma van Volt bevat goede ideeën om onze waterkwaliteit te verbeteren. Hopelijk kunnen we snel aan de slag om die ideeën om te zetten in concrete acties.