Ons Verhaal

EU voor iedereen. Ook lokaal.

Jouw dagelijks leven start bij jou thuis. In de straat. In het dorp of de stad. Dat is waar politieke beslissingen tot leven komen. Wij werken aan een Europese Unie voor iedereen. Ook lokaal.

Kennemerland

In Kennemerland willen we de kracht ontdekken van mensen die samenwerken en de handen ineenslaan en bouwen aan een sociale en duurzame samenleving.

Voor ons hoort politiek dicht bij mensen plaats te vinden. We zijn niet voor niets een ‘grass-roots’ partij. We gaan daarbij uit van wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt.

Wij beseffen dat voor veel problemen waar we nu mee te maken hebben (klimaat; wonen; digitalisering, sociale zekerheden; participatie van burgers) nog geen pasklare antwoorden bestaan.

Daarom willen we samen met individuen, organisaties, politieke partijen en inzichten uit onderzoek de weg naar een betere toekomst ontwikkelen. We hebben onze idealen en overtuigingen, maar luisteren ook naar de samenleving: wat speelt er om ons heen en hoe gebruiken we de aanwezige kennis en kracht optimaal?

Samen komen we verder.

Volt is meer dan alleen een politieke partij, het is ook een beweging. Een beweging die zich hard wil maken voor haar idealen: een sociale en duurzame samenleving. 

Dit kan op veel meer manieren dan alleen binnen de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door samen te werken met bestaande organisaties en initiatieven die dezelfde idealen nastreven. Of door ons hard te maken en uit te spreken over zaken die we belangrijk vinden: zoals meer transparantie over hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.

Om de toekomst van regio  Kennemerland kansrijk te maken, moeten we voor de noodzakelijke veranderingen veel meer inzetten op samenwerken. De uitdagingen in de samenleving houden niet op bij de grens van de gemeente, provincie, of Nederland zelf. Wij zetten dus vol in op samenwerking, zowel binnen de gemeente als regionaal, landelijk en verbonden met Europa. Ook met andere politieke partijen als met organisaties en groepen die dezelfde richting uitwillen. 

Want in 2040 willen we ook in Kennemerland klimaatneutraal zijn en onze (klein)kinderen een leefbare stad doorgeven.

stripedbanner