Verslag Kernteam Plus bijeenkomst 20 juni

Verslag Kernteam Plus bijeenkomst 20 juni

22 jun 2023 13:17:48 UTC
Kernteam Plus 20 juni 2023

door Volt Kennemerland

Op dinsdagavond 20 juni kwam het Kernteam Plus, de actieve leden van Volt Kennemerland, samen op de Jansstraat 33. Voor Volt de eerste keer in dit charmante cultuurcentrum in hartje Haarlem. Tijdens Kernteam Plus-bijeenkomsten nodigen we leden uit om een bijdrage te geven over een thema dat ze willen agenderen of om te inspireren.

Martijn Daalder trapte de avond af met een bijdrage over het thema water. Vanuit zijn werkervaring in het domein gaf hij een pleidooi voor Volt. In het waterrijke Noord-Holland pleit Martijn voor het nadenken over water als een systeem, en een visie te ontwikkelen over welk watersysteem we door willen geven aan de toekomst. Momenteel staat dit erg onder druk. Onze watervoorziening is immers grensoverstijgend, waardoor een bredere blik essentieel is. Ook ontbreekt momenteel een beeld van het gehele watersysteem, dat Volt zou kunnen agenderen, aldus Martijn.

Na de bevlogen bijdrage van Martijn besprak Marco Streefkerk zijn zorgen over een digitaal dementerende samenleving. We zijn terechtgekomen in een digitaal tijdperk met een enorme groei van informatie, die exponentieel lijkt te groeien. Hoe moeten we omgaan met het (her)gebruik en de opslag hiervan? Marco besprak zijn ideeën over hoe te komen tot nieuwe manieren van productie van informatie, op het moment van produceren. Naast de verantwoordelijkheid van commerciële partijen ligt hier ook een verantwoordelijkheid bij het individu, hoe ga jij zelf om met jouw informatie? Er is immers een grote maatschappelijke waarde van digitale informatie. Dit thema is ook benoemd in de 15 jarige beleidsaspiraties van Volt Europa.